Vyhlášení soutěže

Kytariáda 2002
Nesoutěžní přehlídka kytaristů a baskytaristů

Minulost
Po dobu sedmi let se kytaristé a později i baskytaristé těšili každoročně na Guitar Festival, kde se soutěžilo ve hře na kytaru v různých kategoriích. Od roku 2002 ovšem dochází k malému přerodu. To ovšem neznamená, že Guitar Festival nadobro zaniká. Pokud to doba bude vyžadovat, rádi se k němu, třeba v mírně pozměněné podobě, vrátíme.
Hlavním důvodem je fakt, že hudba, hru na kytaru nevyjímaje, není žádný sport, takže se klání na tomto kolbišti jen těžko měří. Stejné připomínky jsme slýchávali i ze strany porotců, a co se líbí jednomu, může druhý přehlídnout jako široké lány. K tomu ještě připočtěte národní nesoutěživost, a jste doma.
Pojďme tedy zachovat to dobré, a to, co není zcela v pořádku změnit nebo úplně vynechat.
Účastníci vždy ocenili možnost porovnat pokrok ve své práci i srovnání svého umu s ostatními muzikanty a proto od roku 2002 vzniká nesoutěžní přehlídka kytaristů a baskytaristů, nám, teď již známá Kytariáda.

Kytariáda 2002
Nesoutěžní přehlídka kytaristů a baskytaristů
Chceme volně navázat na tradici a umožnit mladým muzikantům předvést svoji náročnou a mnohdy mnohaletou práci na regulérním koncertě, aniž by museli opakovaně podstupovat soutěžní klání. Jisté je, že po zkušenostech jak porotců, kteří představují přední hudební osobnosti naší scény, tak účastníků, se vlastně při šířce výrazového záběru kytary nedá vyhodnotit, kdo je lepší ve smyslu soutěžním. Neexistují tu již nepřímo zmiňovaná pregnantní pravidla pro přednes, interpretaci a techniku, jako tomu je u vážné hudby.
Proto budou nyní účastníci vybíráni na základě demo nahrávek stejně jako v případě Guitar Festivalu, které bude rovněž posuzovat odborná porota. Její role však již nebude soutěžní, ale spíše dramaturgická s důrazem na přínos pro rozvoj hry. Včetně zhodnocení vkladu jak interpretačních, tak i kompozičních kvalit. Po sedmi letech Guitar Festivalu je jasné, že je zde hodně výborných kytaristů i baskytaristů, kteří mají veřejnosti co ukázat.

Kytariáda 2002
více do hloubky
Zde jsou další informace, důležité pro ty, kteří se chtějí této přehlídky zúčastnit. 1) Kytariáda bude probíhat v rámci veletrhu Muzika 2002, kterou pořádají Nakladatelství Muzikus a Incheba Praha. Vystoupení účastníků budou zařazena mezi ostatní koncerty, a to na Křižíkovu fontánu, Malou scénu, případě akustických skladeb na Podkovu. 2) Účastníci jsou vybíráni na základě demo nahrávek stejně jako v případě Guitar Festivalu, takže vám nezbývá, než natočit demo nahrávku (CD nebo MC) a zaslat nám ji do redakce. Co na nahrávce bude, zaleží jen na vás. Jen byste si měli uvědomit, že tato soutěž je pro instrumentalisty, tudíž by tomu měl odpovídat charakter skladeb. A určitě bych nevsázel na to, že čím delší a rychlejší tím lepší. Zkuste se vžít do role porotců. 3) Vaše vystoupení bude posuzovat odborná porota. Její role však již nebude soutěžní, ale spíše dramaturgická s důrazem na přínos pro rozvoj hry, včetně zhodnocení vkladu jak interpretačních, tak i kompozičních kvalit. Nejdůležitější jsou termíny:

Uzávěrka pro zaslání demo snímků: 31. května 2002 (dle poštovního razítka).


Muzika 2002, tedy i Kytariáda 2002 se koná na pražském Výstavišti 19. až 22. září 2002.

Rád uvítám dotazy a připomínky. Pište na adresu Muzikusu a na obálku připište Kytariáda 2002 nebo můžete použít elektronickou poštou: gf@muzikus.cz.

Vladimír Švanda
vlada@muzikus.cz


Home | 2001 | Kontakt