Svaz autorů a inter
nakladatelství Muzikus a
každoročně

soutěž pro kytari

8. ročník Guitar
7. ročník Guitar
6. ročník Guitar
5. ročník Guitar
4. ročník Guitar
3. ročník Guitar
2. ročník Guitar
1. ročník Guitar

www.muzpretů za spolupráce
 Amistar Music Agency
 pořádají

sty a baskytaristy

 festival 2002
 festival 2001
 festival 2000
 festival 1999
 festival 1998
 festival 1997
 festival 1996
 festival 1995

ikus.cz